فارس/ یک بررسی جدید که اخیرا صورت گرفته نشان می‌دهد، نتیجه یک سوم از همه آزمایش‌های آنتی بادی ویروس کرونا ممکن است منفی کاذب باشد.

پادتن یا آنتی‌بادی، نوعی پروتئین است در دستگاه ایمنی بدن که از جمله در پاسخ به حمله باکتری یا ویروس تولید می‌شود تا به آنتی‌ژن حمله‌ و آنرا بی‌اثر کند. وجود پادتن‌ها نشان می‌دهد که فرد پیش‌تر به بیماری‌ معینی دچار شده که بدن در پاسخ به آن، آنتی‌بادی را تولید کرده است.

محققان ۴۰ مطالعه که شامل تست‌های آنتی بادی ویروس کرونا بود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند؛ این تست‌ها مشخص می‌کند شخص قبلاً به ویروس کرونا آلوده بوده است یا خیر.

تست منفی کرونا قطعی نیست؛ لطفاً نگران باشید!
تست منفی کرونا قطعی نیست؛ لطفاً نگران باشید!

یک گزارش جدید حاکی است، هیچ مدرکی مبنی بر صحت آزمایش خون آنتی بادی کروناویروس وجود ندارد.

محققان ده ها مطالعه را در مورد کیت‌های آنتی بادی بررسی کردند که مشخص می‌کند کسی که قبلاً به ویروس کرونا آلوده بوده یا نه و آیا بدن پاسخ ایمنی ایجاد کرده است یا خیر.

این تیم بین المللی به سرپرستی مرکز بهداشت دانشگاه مک گیل در مونترال می‌گوید این مشاهدات نشانگر ضعف‌های مهمی در شواهد مربوط به آزمایشات سرولوژیکی کووید ۱۹، به ویژه مواردی است که به عنوان تست‌های آنتی بادی به بازار عرضه می‌شود.