ایلنا/ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امیدواریم با کمک نیروهای مسلح خدمات‌دهی بهداشتی در مناطق محروم افزایش پیدا کند.

سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح امروز در مراسم افتتاح داروخانه 29 فروردین نیروی زمینی ارتش گفت: ظرفیت نیروهای مسلح برای ساخت بیمارستان‌ها و تجهیزات باید استفاده شود؛ شاید بودجه‌ای که نیروی زمینی ارتش در اختیار دارد، چندان برای فعالیت در این زمینه مناسب نباشد اما هستند نهادها و قرارگاه‌هایی که می توانند در این زمینه فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: نیروهای مسلح با توجه به امکاناتی که دارند به بحث بهداشت و درمان کشور کمک کنند.

همچنین هاشمی از آمادگی بیمارستان‌ها برای کمک به نیروهای مسلح خبر داد و افزود: مجموعه وزارت بهداشت با بالغ بر 5700 بیمارستان می تواند در قسمت هایی که لازم است به نیروهای مسلح کمک کند.

وی گفت: از جمله دیگر خدماتی که ما می‌توانیم به نیروهای مسلح ارائه کنیم، آموزش نیروهای متخصص در بیمارستان های نیروهای مسلح است.

هاشمی با تاکید بر اهمیت مدیریت دارو در کشور افزود: مجموعه IT باید در خدمت بحث توزیع دارو قرار گیرد تا خدمات دهی به مردم تسریع و از ترویج داروهای تقلبی و قاچاق جلوگیری شود.