فارس/ وزارت ورزش و جوانان اسامی نخستین گروه مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده را اعلام کرد.

مجوز فعالیت نخستین گروه از مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده صادر شده است و در جشنواره ملی ازدواج و خانواده جوان 10 اسفند به آنها اعطا می‌شود. وزارت ورزش و جوانان اسامی نخستین گروه مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، این گروه از بین کسانی هستند که پروانه فعالیت خود را از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دریافت و در سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج و خانواده ثبت کرده‌اند.

همچنین این گروه پس از تأیید مدارک و گذراندن مراحل مربوطه طی دو روز در تاریخ 18 و 19 بهمن ماه سال جاری در کارگاه پروتکل ملی مشاوره پیش از ازدواج شرکت کرده اند.

همچنین قرار است مجوز 45 مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده نیز تا پایان سال جاری صادر شود.