مهر/ رئیس سازمان بهزیستی از افزایش مراکز مشاوره ژنتیک در استان های مختلف کشور خبر داد و گفت: این طرح در راستای کاهش معلولیت در کشور اجرایی می شود.

انوشیروان محسنی بندپی افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی بوده و از خدمات ما بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه خدمات مختلفی به معلولان تحت پوشش ارایه می شود ، گفت: درصدی از معلولان مستمری دریافت می کنند و مابقی از خدمات موردی و همچنین وسایل کمک توانبخشی و توانبخشی استفاده می کنند.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: در سال حاری طرح های زیادی در راستای بهبود وضعیت اشتغال و مسکن معلولان اجرایی می کنیم بطوریکه تعداد قابل توجهی از این افراد با مشارکت وزارت مسکن تا پایان سال از واحد مسکونی برخوردار می شوند.

وی در مورد مناسب سازی مسکن این افراد نیز گفت: براساس هماهنگی هایی که با شهرداری انجام شده مسکن این افراد نیز مناسب سازی می شوند و البته در مورد مناسب سازی معابر و اماکن شهری اقدامات خوبی انجام خواهد شد.

بندپی همچنین در مورد استفاده معلولان از وسایل کمک توانبخشی افزود: در زمینه استاندارد سازی وسایل توانبخشی اقداماتی در دست اجرا است و با توجه به اینکه استفاده از وسایل با کیفیت می تواند در کاهش مشکلات معلولان موثر باشد به همین دلیل افزایش کیفیت و استاندارد این وسایل در دستور کار قرار دارد.

وی از افزایش مراکز ژنتیک در استان های مختلف کشور خبر داد و گفت: آزمایش های ژنتیک در کاهش بروز معلولیت و جلوگیری از تولد کودکان معلول بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای افزایش تعداد این آزمایشگاه ها و مراکز مشاوره ژنتیک برنامه ریزی کرده ایم.