العالم/ بنیادِ امنیت خانواده در عربستان، هشدار داد که 75 درصد از موارد آزارجنسی کودکان در این کشور، از سوی نزدیکان و آشنایان صورت می گیرد.

روزنامه عربستانی "المدینه" در سایت اینترنتی خود اعلام کرد، "هند خلیفه" عضو بنیاد امنیت خانواده و استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز، بر ضرورت آموزشِ خانواده ها جهتِ حمایتِ هر چه بیشتر از کودکان و همچنین آموزش کودکان برای کاهشِ پیامدهای روانیِ پس از آزار جنسی بر کودک، تاکید کرد. وی در سخنرانیِ روزِ گذشتۀ خود در مرکزِ ابجد برای رسیدگی به افراد دارای نیازهای خاص، خاطر نشان کرد: آسیب هایی که به سبب آزارجنسی از جانب نزدیکان و محارم به کودکان وارد می شود، دردناک تر و آزاردهنده تر از آزار جنسی توسط دیگران است، زیرا تاثیری ویرانگر دارد و احساس امنیت را در کودک از بین می برد. هند خلیفه که در چارچوبِ برنامۀ "آزار جنسی کودکان را متوقف کنید" سخن می گفت، ضمن یادآوری این که آزارجنسی، مجازات سنگین نظیر اعدام و 5 سال زندان و ... دارد، در عین حال تاکید کرد که خانواده ها، باید به آموزش کودکان در خصوص آزارجنسی توجه داشته باشند، تا از آزاردیدنِ کودکان از همکلاسی هایشان در امان بمانند. وی از افشای آمار واقعی آزار جنسی کودکان در عربستان خودداری کرد و علت این مساله را افزایش وحشتِ خانواده ها از این موضوع دانست که آن را منفی ارزیابی و در مقابل، آگاه سازی خانواده ها را امری مثبت قلمداد کرد.

هند خلیفه در بیان پیامدهای آزارجنسی، آن را مسبب آسیب های روانی و رفتاری در کودک دانست که از جملۀ آن ها به پرخاشگری، درونگرایی، عزلت گزینی، انحراف، پیوستن به گروهک ها و باندها، از دست دادن اعتماد به دیگران و ... اشاره کرد.