خراسان/ با اجرای طرح سراسری ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت یگان ویژه خراسان رضوی بیش از 30 قانون شکن و یک سرشبکه توزیع فیلم های مستهجن و غیر اخلاقی در مشهد دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شدند .

سرهنگ پاسدار محمد جمالی فرمانده یگان ویژه خراسان رضوی روز گذشته در تشریح اقدامات انجام شده درراستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به خبرنگار ما گفت :یگان ویژه خراسان رضوی همزمان با سایر یگان‌های ویژه در سراسر کشور طرح برخورد با اوباش و سارقین و معتادین و... را در مشهد آغاز کرد .فرمانده یگان ویژه خراسان رضوی ادامه داد : طرح مشترک ارتقای امنیت اجتماعی که با همکاری فرماندهی انتظامی مشهد شروع شد و یگان ویژه مسئولیت پشتیبانی از نیروهای تخصصی پلیس را برعهده داشت در حاشیه شرقی مشهد متمرکز بود که دراین راستا طی چندین عملیات ضربتی بیش از 30 نفر از اوباش معروف که با رفتار های قانون شکنانه و جمع آوری نوچه امنیت اجتماعی را به خطر انداخته بودند دستگیر شدند. فرمانده یگان ویژه خراسان رضوی تصریح کرد : در میان دستگیر شدگان افرادی وجود دارند که در بخش های مرکزی شهر دست به اقدامات هنجارشکنانه زده و پس از آن به حاشیه شهر گریخته بودند و به خیال خود از چشم پلیس دور مانده اند که در مخفیگاه های خود غافلگیر شدند .

این مقام انتظامی تصریح کرد : در حالی در طرح مذکور تعداد زیادی خودرو و موتورسیکلت مسروقه نیز کشف شد که ماموران یگان ویژه موفق شدند یکی از سرشبکه های تکثیر و توزیع فیلم های مستهجن را در حوالی خیابان طبرسی شناسایی ودستگیر کنند .ماموران در حالی تنها متهم پرونده که مرد جوانی است رادستگیر کردند که وی برای اینکه فایل های اصلی فیلم های غیر اخلاقی را از چشم پلیس دور نگه دارد آنها را که شامل چندین فلش و لوح فشرده بود داخل یک صندوق صدقه مخفی کرده بود که توسط ماموران کشف شد .موارد مکشوفه به همراه 519 لوح فشرده پرشده از تصاویر و فیلم های غیر اخلاقی که در محل کشف شده بود به همراه متهم مذکور به مقر پلیس منتقل شد .