ايرنا/ مسئول باستان شناسي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان گفت: سازه تازه کشف شده زير مسجد و ميدان امام (ره ) اصفهان شامل آبراهي از يک شبکه گسترده و پيچيده آبرساني باقي مانده از دوران صفويه است. اين شبکه راهروي حتي گسترده تر از خودِ ميدان امام(نقش جهان) است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد