تسنيم/ رزمندگان قرارگاه قدس جنوب شرق نيروي زميني سپاه در يک اقدام منسجم اطلاعاتي و عملياتي در نوار مرزي شهرستان سراوان موفق به کشف محموله مواد مخدر شدند.

به گزارش روابط عمومي قرارگاه قدس جنوب شرق نيروي زميني سپاه، رزمندگان قرارگاه قدس جنوب شرق نيروي زميني سپاه ‌در يک اقدام منسجم اطلاعاتي و عملياتي در نوار مرزي شهرستان سراوان موفق به کشف محموله مواد مخدر شدند.‌اين محموله شامل يک تن و 200 کيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياک بوده ‌که قاچاقچيان تلاش داشتند آن را در پوشش حمل کپسول گاز جا به جا کنند.‌در اين عمليات دو نفر از اشرار دستگير شده و يک دستگاه کاميون کمپرسي حامل مواد مخدر از آنها ضبط شد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد