خراسان/ نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از منع فعاليت همزمان پزشکان دولتي در بخش خصوصي، گفت: با اجراي اين قانون حدود ۱۷ هزار عضو هيئت علمي از دانشگاه ها خارج مي شوند.

به گزارش خراسان به نقل از خانه ملت، محمدحسين قرباني با اشاره به تصويب قانون ممنوعيت اشتغال همزمان پزشکان دولتي در بخش خصوصي در برنامه ششم، گفت: به نظر مي رسد با اين مصوبه مشکلاتي براي جامعه و نخبگان کشور به وجود آيد، پس نبايد پزشکاني را که به صورت تمام وقت سال هاست در بخش‌هاي دولتي مشغول به کار بودند و همزمان در مطب هاي خود نيز فعاليت مي‌کردند از ادامه کار درمطب منع کرد.

وي با اشاره به اين که با اجراي اين قانون حدود ۱۷ هزارعضو هيئت علمي از دانشگاه ها خارج مي شوند، افزود: همچنين در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار مطب تعطيل مي شود و نمي‌توان با توجه به فراهم نبودن زيرساخت ها استادان و پزشکان را مجاب به فعاليت صرف در بيمارستان هاي دولتي کرد.

قرباني تاکيد کرد: با اجراي اين قانون افت تحصيلي، آموزشي و تحقيقاتي به وجود مي آيد زيرا اکثر پزشکان به بخش خصوصي وارد مي‌شوند، در چنين شرايطي به طور حتم افراد نخبه در بخش دولتي نخواهند ماند بنابراين به ناچار بايد به دنبال افرادي رفت که سطح علمي پايين تري دارند؛ از اين رو تمام تلاش بر اين است که تبصره ۲ مربوط به اين ماده را احيا کنيم به طوري که پزشکان عمومي و دندان پزشکان از اين قانون مستثني شوند و فعاليت مطب استادان و فوق تخصصان با نظر دانشگاه هاي علوم پزشکل مجاز اعلام شود.

وي با بيان اين که نمي توان استادي با سابقه فعاليت بسيار در دانشگاه ها را از فعاليت در بخش خصوصي منع کرد، گفت: هرچند ديگر افراد دستگاه‌ها را مي توان از فعاليت در شغل دوم محروم کرد اما پزشکان را نمي توان در اين قانون قرار داد؛ بنابراين يا بايد تغييراتي در اين قانون در صحن علني مجلس ايجاد شود يا اين که به طور حتم شوراي نگهبان به اين موضوع ايراد خواهد گرفت.

نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اين که مناطق محروم مد نظر در اين قانون بايد تعريف شود، افزود: براي مناطق محروم تعريف مشخصي بايد ارائه شود، زيرا ضرورت حضور متخصصان در مناطق محروم با مناطق محروم توسعه اي متفاوت است. به عنوان مثال در يک شهر نياز به نيروي فوق تخصص چشم وجود دارد و نمي توان افراد را پس از حضور در اين مناطق از فعاليت در بخش خصوصي منع کرد، بنابراين مناطق محروم را بايد از اين قانون حذف کرد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد