خراسان/ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر افزایش کیفیت خدمات مهدهای کودک اظهار کرد: قرار است مهدهای بیشتری از نظر نوع کیفیت خدماتشان با گرفتن ستاره ، درجه بندی شود. به گزارش ایرنا، حبیب ا... مسعودی فرید گفت: هم اکنون، مهدها از بدون ستاره تا سه ستاره در کشور فعالیت می کنند که تعداد مهدهای کودک سه ستاره در کشور خیلی کم است و فقط هزار مهد از 17 هزار مهد کودک در کشور سه ستاره است.با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید