الف/ اين زن به اتهام ارتکاب جرم خشونت عليه يک کودک تحت پيگرد قرار گرفت.

تصاويري که به تازگي منتشر شده است تنبيه عجيب يک کودک توسط مادرش در آمريکاي جنوبي در کشور کلمبيا را نشان مي دهد. در اين تصاوير مشاهده مي شود در حالي که اين زن کودک خود را با يک طناب به يک ميله بسته، يک صندلي پلاستيکي قرمز کوچک نيز براي حفظ تعادل اين کودک در کنار وي قرار داده است. اين زن علت اين اقدام غير انساني اش را تنبيه کودکش اعلام کرد.

بنا به گزارش ها، پليس کلمبيا با آگاهي از وقوع اين جرم در محل حادثه حاضر و اين کودک بيگناه را رها کرد. مادر اين کودک در حالي که به شدت مي گريست از کار خود ابراز پشيماني کرد. گفته مي شود اين زن به علت ارتکاب جرم خشونت عليه يک کودک تحت پيگرد قرار مي گيرد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد