الف/ پدر ستايش کوچولو گفت: به هيچ عنوان از حق قانوني و شرعي خود گذشت نخواهم کرد و خواهان اجراي هر چه سريع‌تر حکم اعدام قاتل فرزندمان هستيم.

شيرآقا قريشي در گفت‌وگو با خبرنگار حوادث «ايران» ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: من و همسرم به هيچ عنوان از خون فرزند بيگناه و جگر گوشه‌مان که در اوج قساوت قلب و به طور وحشيانه ربوده شد و بعد هم کشته شد نخواهيم گذشت.

وي گفت: پس از اين فاجعه هولناک من و همسرم شرايط روحي بسيار وخيمي داريم. ضمن اينکه همسرم بشدت دچار افسردگي شده است. به گزارش خبرنگار «ايران» در اين جنايت تکان‌دهنده که 24 فروردين امسال در اطراف ورامين رخ داد دختربچه 6 ساله افغان پس از ربوده شدن مورد تعرض پسر 17 ساله همسايه قرار گرفت و به طرز هولناکي کشته شد. بعد جسدش با اسيد سوزانده شد.

عامل جنايت که پس از تحقيقات جنايي دستگير شده بود طي دو مرحله در شعبه هفتم دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي خازني و مستشاران دادگاه-قاضي دکتر اسلامي و قاضي توکلي- به اعدام محکوم شد. اين حکم از سوي قضات ديوانعالي کشور نيز تأييد شد.

اعدام اميرحسين بدون پرداخت ديه
قاضي فرج اللهي، رئيس شعبه سي و دوم ديوان عالي کشور نيز گفت: «دادنامه شعبه ۷ دادگاه کيفري استان تهران مبني بر محکوميت اميرحسين پورجعفر کتم جاني، درباره اتهام قتل عمد و زناي به عنف و جنايت بر ميت با لحاظ اصلاحاتي بر اساس مواد ۱۳۳ و ۳۸۲ قانون مجازات اسلامي در شعبه ۳۲ ديوان عالي کشور ابرام شد.»

بر اين اساس خانواده ستايش براي اعدام قاتل دخترشان نيازي به پرداخت فاضل ديه (مابه التفاوت ديه زن و مرد) ندارند.

در حالي که براساس قوانين جزايي اگر قاتل مرد و مقتول يک زن باشد، خانواده مقتول براي قصاص قاتل بايد تفاوت ديه زن و مرد را به قاتل بپردازند، اما در پرونده قتل ستايش قريشي به دليل محکوميت قاتل به يک بار اعدام به دليل زناي به عنف و يک بار قصاص به دليل قتل ستايش، تنها اعدام اجرا شده و از اين جهت خانواده ستايش براي اعدام قاتل دخترشان نيازي به پرداخت فاضل ديه(مابه التفاوت ديه زن و مرد) ندارند.

با توجه به اينکه در اين پرونده چند حکم صادر شده است، طبق ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامي مبني بر اينکه «در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع مي‌شود. به همين خاطر چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص شود، اجراي قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجرا مي‌شود» مجازات اشد يعني مجازات اعدام اجرا مي‌شود.

ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامي هم اشاره مي‌کند«هرگاه زن مسلماني عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه کامل را به او بپردازند و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي شود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت ديه آنها لازم است»با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد