تسنيم/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وظايف دولت براي حفاظت از محيط زيست را طي سالهاي برنامه ششم مشخص کردند.

نمايندگان مردم در نشست علني صبح امروز (پنجشنبه23 دي) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي مواد ارجاعي لايحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کميسيون تلفيق ماده 48 اين لايحه با 181راي موافق،10راي مخالف 2راي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر در جلسه علني تصويب کردند.

براساس مصوبه نمايندگان مجلس دولت موظف است اقدامات زير را جهت حفاظت از محيط‌زيست به‌عمل آورد:

الف- نظارت بر ارزيابي راهبردي محيط‌زيست(SEA) در سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي و ارزيابي اثرات زيست‌محيطي(EIA) پروژه‌ها و طرح‌هاي بزرگ کليه دستگاههاي اجرايي و بخش هاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيط‌زيست.

ب- اجراي برنامه عمل حفاظت، احياء، مديريت و بهره‌برداري مناسب از تالابهاي کشور با مشارکت ساير دستگاههاي اجرائي و جوامع محلي بويژه در ارتباط با تالابهاي ثبت شده در کنوانسيون رامسر به طوري که تا پايان برنامه، حداقل بيست‌درصد(20%) تالابهاي بحراني و در معرض تهديد کشور احياء شود و ضمن حفظ و تثبيت، در روند بهبود قرار گيرند.

ت- تامين اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز جهت اجراي تعهدات بين‌المللي دولت جمهوري اسلامي ايران در حوزه محيط‌زيست در قالب بودجه هاي سنواتي. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم(77) و يکصد و بيست و پنجم(125) قانون اساسي ممکن مي‌باشد.

ث- تأمين سهم دولت جمهوري اسلامي ايران در پروژه‌هاي بين‌المللي محيط‌زيستي مشترک با دولت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به‌منظور تشويق و حمايت از جلب کمکها و سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي داوطلبانه و کمک به تأمين هزينه‌هاي مربوط به کنوانسيون رامسر. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم(77) و يکصد و بيست و پنجم(125) قانون اساسي مي‌باشد.

ج- نظارت بر اجراي طرح‌هاي جامع مديريت پسماند بويژه در سواحل درياها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌هاي حاشيه تالاب‌ها و مديريت سالانه حداقل بيست‌درصد(20%) از حجم پسماندهاي موجود با روش‌هاي مناسب

تبصره- سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است در محدوده حريم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداري‌ها و دهياري‌ها در اين خصوص نظارت کند.

ح- تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري و اطفاي حريق در عرصه‌ تحت مديريت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط‌زيست با همکاري دستگاههاي اجرائي، نظامي(در زمان صلح) و انتظامي

خ- تکميل و اجراي تأسيسات جمع‌آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهاي صنعتي و خدماتي و ساير واحدهايي که فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز از استاندادهاي ملي توليد مي‌نمايند از طريق عقد قرارداد فروش و يا پيش فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي

تبصره- دولت مجاز است ازطريق تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد اين بند اقدام نمايد.

د- احياء، توسعه و غني‌سازي جنگل‌ها در سطح هشتصد و پانزده هزارهکتار

ذ- اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌‌ميليون هکتار

ر- بيابان‌زدايي وکنترل کانونهاي بحراني آن حداقل درسطح يک‌ميليون و يکصد و چهل هزار هکتار

ز- تهيه نقشه‌هاي حدنگاري(کاداستر) منابع‌طبيعي حداقل يکصد و چهارده ميليون هکتار و اراضي کشاورزي حداقل بيست ميليون هکتار با رعايت قانون حدنگار(کاداستر)

ژ- ارتقاء پوشش صددرصد(100%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه زيست‌محيطي با مشارکت جوامع محلي و ارتقاي ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به‌منظور پايداري جنگلها و همچنين تعادل‌بخشي دام و مراتع سالانه حداقل ده‌درصد(10%)

س- رفع تداخل موضوع ماده(54) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور مصوب 1/2/1394 سالانه حداقل ده‌درصد(10%) در کليه موارد، از جمله اراضيي که در خصوص آنها حکم قضايي صادر شده است،

ش- اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمانها و وسائط نقليه، در کليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چارچوب قوانين مربوطه

تبصره- آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ص- احياء رويشگاههاي مرتعي و توسعه و فرآوري گياهان دارويي به ميزان حداقل نه ميليون و ششصدهزار هکتار و افزايش حداقل يکصدهزار هکتار به سطح زير کشت گياهان دارويي به‌نحوي که در پايان برنامه به دويست و پنجاه‌هزار (250.000) هکتار برسد.

ض- ارائه برنامه جامع مقابله با ريز گردها حداکثر تا پايان سال اول اجراي برنامه و اجراي عملي و موثر آن از سال دوم

ط- اعطاي تسهيلات و پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده‌درصد(10%) از موتورسيکلت‌هاي بنزيني و جايگزيني با موتورسيکلت‌هاي برقي

ظ- فراهم کردن منابع ارزي و ريالي لازم جهت تبديل پسماند به کود يا انرژي براي شهرهاي مختلف درطول برنامه با همکاري بخش خصوصي و شهرداريها.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد