باشگاه خبرنگاران/ معاون پايش و نظارت اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران گفت: هواي تهران با ميانگين شاخص کيفي 134 در شرايط ناسالم براي گروه‌هاي حساس جامعه قرار دارد.

محمد رستگاري معاون پايش و نظارت اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعيت کيفي امروز (پنج شنبه) پايتخت نشينان، اظهار داشت: بر اساس داده‌هاي به دست آمده از ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي، هواي تهران در 24 ساعت گذشته منتهي به ساعت 8 صبح امروز (پنج شنبه)در شرايط ناسالم براي گروه‌هاي حساس جامعه قرار دارد.

وي افزود: ميانگين ذرات معلق با قطرکمتر از 2.5 ميکرون به ميزان 134 بيانگر قرارگيري کيفيت هواي امروز پايتخت نشينان در شرايط ناسالم براي گروه‌هاي حساس جامعه است.

رستگاري درباره ديگر شاخص هاي کيفي هواي امروز پايتخت نشينان بيان داشت: ميانگين شاخص کيفي مونوکسيد کربن به ميزان 43 در شرايط پاک و ذرات معلق با قطر کمتر از ده ميکرون به ميزان 77 در شرايط سالم وضعيت ديگر شاخص هاي کيفي هواي امروز تهران هستند

معاون پايش و نظارت اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران با بيان اين که آلودگي هواي امروزهم به دليل وارونگي هوا بوده است، گفت: ايستگاه سنجش آلودگي هواي، فرمانداري شهرري در منطقه 20 با ميانگين شاخص کيفي 190، نا‌سالم‌ترين نقطه امروز پايتخت براي تمام افراد جامعه است.

رستگاري در پايان تأکيد کرد: کودکان، سالمندان، بيماران قلبي، ريوي و تنفسي از حضور، تردد ، انجام فعاليت‌هاي بدني در فضاي آزاد خودداري کنند، البته اين توصيه مشمول ساير شهروندان نيز مي‌شود.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد