آخرین خبر/ چند شهروند چینی در حاشیه یک خیابان مشغول به صحبت بودند که بی‌احتیاطی یک راننده نسبت به وضعیت ماشینش، برای یکی از آنها حادثه ساز شد.
راننده خودروی حمل بار، بدون توجه به اینکه درب پشتی ماشین باز است، به حرکت خود ادامه داد و پس از گذشت لحظاتی، درب خودرو با یک پیرمرد برخورد کرد.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar