آخرین خبر/ سه سال پیش در چنین روزی کهنه سرباز جنگهای شهری، و نابغه جنگهای نامنظم و موسس بسیج مردمی در سوریه، در دفاع از حرم عمه سادات به آغوش صاحب این ایام پیوست.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید