آخرین خبر/ در ویدئو خبر جزئیات واژگونی اتوبوس تبریزیی را میبینید که متاسفانه امروز به علت سهل انگاری راننده و ناهواری و لغزنده بودن مسیر واژگون شد و جان سه هموطنمان را گرفت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی