آخرین خبر/ طوفانی که نیم میلیون آمریکایی را از خانه هایشان فراری داد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید