آخرین خبر/ عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی و استاد دانشگاه که در برنامه تحلیلی «زاویه» در شبکه 4 درحال مناظرهی نظری با حسین کچوییان (استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود) درباره خلائ های اجتماعی ایران نظریاتی را مطرح کرد که در ویدئوی خبر 9 دقیقه از قسمتهای صحبت او را میبینیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید