آخرین خبر/ در ویدئو خبر پیگیری 20:30 در مورد مشکل گروهی از پذیرفته شدگان ذخیره رشته پزشکی دانشگاه آزاد تهران را میبینیم.
داستان از این قرار بود که دانشگاه با 200 نفر از لیست ذخیره رشته پزشکی تماس گرفته و آنها را برای ثبت نام دعوت کرده و انها با انصراف از دانشگاه قبلی و به عشق تحصیل پزشکی به دانشگاه آزاد آمده و ثبت نام و پرداخت شهریه کرده اند و حتی کارت دانشجویی هم دریافت کرده اند.
لیکن حالا بعد از یک هفته دانشگاه از ورود دانشجویان جلو گیری کرده و میگوید اشتباه کرده ایم.
ادامه داستان و واکنش جدید دانشگاه ازاد در مورد ادامه این خبر را میتوانید در ویدئو ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید