باشگاه خبرنگاران/ شهردار مهران گفت: پارکینگ بزرگ اربعین و پایانه برکت و نیز پارکینگ های سطح شهر با ظرفیت بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار خودرو آماده ساماندهی خودروهای زائرین هستند.

حجت شاکیان شهردار مهران گفت: امسال در پایانه برکت بیش از ۲۰ هزار متر مربع کار زیرسازی و آسفالت انجام گرفته همچنین ایجاد سکوهای پارک سوار و ایجاد سکوهای پارکینگ اتوبوسرانی، زیرسازی و آسفالت محوطه اربعین نیز فلس کشی محوطه در دستور کار شهرداری قرار دارد که قبل از اربعین به اتمام خواهند رسید. نظام ملکشاهی فرماندار مهران بیان کرد: بالغ بر پنج میلیارد تومان کمک های لازم توسط ستادهای معین در اختیار شهرداری قرار دادیم که بتوانیم در دو بخش نقدی و غیر نقدی توجه جدی به زیرساخت پارکینگ شهرداری شود. وی افزود: در بحث تعیین نرخ پارکینگ های خصوصی قیمت گذاری را از طریق شورای اسلامی شهر مهران دنبال کردیم و قیمت همه پارکینگ ها بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر پیش بینی شده ورودی آنها حدود ۴۰هزار تومان است، البته کارهای فرهنگی نیز در این راستا باید انجام گیرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید