آخرین خبر/ در ویدئوی خبر تصاویر یک حمله مسلحانه به یک مرکز عمومی را میبینید که یک شبکه تلویزیونی روسی آن را پخش کرده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ازکي بيمه بگيرم؟
ازکي آگهی