آخرین خبر/ نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص حذف کنکور توضیحاتی ارائه کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ازکي بيمه بگيرم؟
ازکي آگهی