رکنا/ دختر جوان که در دام شیطانی مرد کثیفی افتاده بود از خانه فرار کرد.

بهاره ۲۰ساله درخانه دوستش پنهان بود که پدر سیمین او را دید و با پلیس تماس گرفت همین کافی بود تا سرنوشت تلخ او فاش شود. این دختر وقتی بازجویی شد به پلیس گفت: مادرم خدمتکار خانه ای بود یک روز برای کمک همراهش رفتم وقتی او برای خرید خانه را ترک کرد من در حال نظافت اتاق پسر صاحبخانه بودم که او وارد شد شیشه کشیده بود و به من حمله کرد او چاقو داشت ترسیدم و تن به خواسته اش دادم بعد که به خانه مان رفتیم از پدر و مادرم شرم داشتم خواستم خودکشی کنم نتوانستم و از خانه فرار کردم و به خانه سیمین پناه بردم که پدرش دید و من را تحویل پلیس داد. با این ادعاها ماموران به دستور قاضی جوان متجاوز را دستگیر کردند و او خودش را بی گناه معرفی کرد. این پسر در دادگاه محاکمه خواهد شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی