آخرین خبر/ یک هواپیمای باری به هنگام فرود در فرودگاه بین‌المللی هالیفاکس ستنفیل در کانادا از باند خارج و با عبور از حصار اطراف فرودگاه در نزدیک بزرگراهی متوقف شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ازکي بيمه بگيرم؟
ازکي آگهی