ایرنا/ بخشدار جره و بالاده شهرستان کازرون گفت: مطالب مطرح شده در زمینه انفجار خط لوله گاز در حوالی روستای آب کناره این شهرستان که به کشته شدن یک نفر منجر شد، صحت ندارد.

حمداله عربلو افزود: این حادثه عصر شنبه هنگام انجام تعمیرات بر روی خط لوله انتقال گاز و رفع نشت یکی از شیر فلکه های این خط روی داد. وی اظهار داشت: در اثر فشار ناگهانی گاز خروجی از نقطه در حال تعمیر، یکی از نیروهای تعمیرات خط انتقال گاز که در حوضچه قرار داشت فوت کرد و 2 نیروی دیگر این شرکت نیز پرتاب شدند که به مصدومیت آنها منجر شد. بخشدار جره و بالاده شهرستان کازرون همچنین گفت: پس از این حادثه و ایمن سازی محل، تعمیرات از سر گرفته شد و بار دیگر گاز در خط انتقال به طور عادی جریان یافت. شهرستان کازرون در 120 کیلومتری غرب شیراز واقع است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ازکي بيمه بگيرم؟
ازکي آگهی