میزان/ رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ جزییات توقف تریلری را فاش کرد که مقدار ۸۴کیلو تریاک در داخل آن جاسازی شده بود.

سرهنگ محد بخشنده اظهار داشت :مامورین گشت جاده پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در حین گشت هوشیارانه و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه تریلر مشکوک و خودرو را تا کسب مجوز‌های قضایی برای توقف و بازرسی، تحت تعقیب غیر محسوس قرار می‌دهند. وی افزود با اخذ مجوز قضایی و با رعایت موارد احتیاطی برای جلوگیری از اقدامات پرخطر راننده، دستگاه تریلر متوقف و در مرحله اول ضمن تفهیم اتهام به متهم، نسبت به بازرسی دستگاه خودرو اقدام و مقدار ۸۴ کیلوگرم تریاک از آن کشف شد. وی خاطر نشان کرد متهم ضمن قبول مسئولیت قاچاق مواد مخدر، به همراه مواد مکشوفه غیرقانونی و دستگاه تریلر برای سیر مراحل رسیدگی قضایی به مقر پلیس منتقل شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید