آخرین خبر/ دستگیری زورگیری که باعث به کما رفتن یک زن شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید