آخرین خبر/ در ویدئوی خبر تصویر خون ریزی شدید زن جوانی را میبینید که در یک نزاع مجروح میشود.
دیدن فیلم برای کودکان و نوجوانان توصیه نمیشود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید