آخرین خبر/ در ویدئوی خبر توضیح استاندار خوزستان در مورد آخرین وضعیت وعده هایی که به کارگران هفت تپه داده شده را میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید