آخرین خبر/ در ویدئوی خبر گزارش صدا سیما از ضرب و جرح یک کودک توسط والدینش را مشاهده میکنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید