فارس/ در درگیری بامداد امروز ماموران پلیس مهریز با قاچاقچیان یکی از ماموران ناجا به مقام رفیع شهادت نائل شد.

در درگیری بامداد امروز ماموران پلیس مهریز با قاچاقچیان یکی از ماموران ناجا به مقام رفیع شهادت نائل شد.
ایرج صفاری جانشین ایست و بازرسی پاسگاه مهریز شهید این حادثه درگیری است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید