آخرین خبر/ در ویدئوی خبر گزارشی از اولین بانک خون بند ناف ایران و جایگاه ایران در ژنتیک میبینیم که همه با همت شهید کاظمی آشتیانی در موسسه رویان شکل گرفتند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید