آخرین خبر/ در ویدئوی خبر گزارشی از توقیف یک تن هروئین در بیرجند و 120 کیلو مرفین در طبس را میبینید که در 40 سال گذشت این حجم توقیف از مرفین و هروئین بی سابقه بوده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید