آخرین خبر/ زنی که ۱۴ سال در بیمارستانی در آمریکا در کما است بر اثر تجاوز باردار شد و زایمان کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید