آخرین خبر/ یک زن هنگام پیاده شدن از قطار لباسش به بدنه قطار گیر می کند که شانس آورده و به زیر قطار نمی رود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید