آخرین خبر/ معضل زباله های صنعتی در مسیر یزد-طبس همچنان ادامه دارد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید