آخرین خبر/ گزارشی تاسف برانگیز از قاچاق چوب در کردستان.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید