آخرین خبر/ بدون تعارف با کارخانه‌داری که فقط سابقه داران را استخدام می‌کند. او دوران کودکی را در فقر به سر میبرد، اما امروز صاحب 3 کارخانه است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید