آخرین خبر/ مرد جوانی که سرگرم نگاه کردن به صفحه تلفن همراه خود بودهنگام عبور از عرض خیابان به شدت با خودرو برخورد کرد و جان باخت.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی