آخرین خبر/ ویدئویی در رابطه با رفتار خشونت آمیز پیمانکار شهرداری کرمان با کودکان کار منتشر شد که در آن دو کودک کار مجبور به خوردن گُل می شوند.

به گزارش خبرآنلاین، شهردار منطقه دو شهرداری کرمان خبر داده فردی که دو کودک کار را مجبور به خوردن دسته‌گل‌های نرگس کرده بود، اخراج شد.

پیمانکار شهرداری کرمان ۲ کودک کار را به مجبور می کند گُل های خود را بخورند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید