مشرق/ گزارشی از ایثار همسر یک جانباز را مشاهده می کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید