آخرین خبر/ در ویدئوی خبر گزارشی از تصمیمات جدید شورای شهر تهران برای دریافت عوارض از تونلهای شهری را میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی