آخرین خبر/ در ویدئوی خبر گزارشی از ایمن شدن جاده دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات را میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید