آخرین خبر/ دیروز ویدئویی از شادی چند سرباز در فضای مجازی ترند شد و سردار کمالی در این باره پیامی جالب داد که از زبان خود سربازان در فیلم میشنویم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید