آخرین خبر/ یک سوم پرونده های قوه قضاییه دعواهای ملکی است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید