آخرین خبر/ در یک نشست آسیب‌شناسی حذف دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به بحث و بررسی گذاشته شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید