آخرین خبر/ نبود منابع مالی زنگ خطر را برای مسجد جامع کاشان که مربوط به دوره سلجوقیان است، به صدا در آورده.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید