آخرین خبر/ نبود منابع مالی زنگ خطر را برای مسجد جامع کاشان که مربوط به دوره سلجوقیان است، به صدا در آورده.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ازکي بيمه بگيرم؟
ازکي آگهی