آخرین خبر/ جرقه های عظیم خطوط برق در جنوب غرب چین. کاهش شدید دما و افزایش بار بر خطوط برق سبب قطع برق صدها خانوار در این منطقه شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید