آخرین خبر/ در ویدئوی خبر گزارش اولین جلسه پرونده متهمان بانک سرمایه را میبینید که در آن دادخواستی درباره اتهامات کسانی چون پرویز کاظمی و حسین هدایتی قرائت شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید